Stuur ons een e-mail via info@metpensioenplan.nl of bel ons op (055) 5 333 400

background

Relevante artikelen en nieuws


09 september 2020
Het Pensioenakkoord behandelt een aantal zaken die relevant zijn als u binnenkort of over een paar jaar met pensioen gaat.

Met het akkoord (dat nog moet worden omgezet naar wetgeving) krijgt u meer mogelijkheden om een eigen (financiële) invulling te geven aan uw pensioeninkomen.

-Op de pensioendatum mag maximaal 10 % van de waarde van het pensioen ineens worden opgenomen. Het betreft een eenmalige mogelijkheid en er is geen verplicht bestedingsdoel. Het geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor aflossing van de hypotheek. Maar ook voor een vakantie.

-Een vergoeding t.b.v. werknemers om eerder te kunnen stoppen met werken wordt nu nog belast met een zogenaamde RVU heffing (regeling vervroegde uittreding) van 52%. Dat verandert. Werkgevers mogen aan werknemers een vertrekregeling aanbieden. Die vergoeding wordt niet met een RVU heffing belast. Dan moet wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

• De vertrekregeling gaat maximaal 3 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd in;
• De vergoeding bedraagt maximaal ca. € 19.000 per jaar.

Het is een tijdelijke regeling. In het jaar 2025 kan hiervan voor het laatst gebruik gemaakt worden.

-Op dit moment mag u maximaal 50 weken verlofsparen. Wordt er meer gespaard, dan moet loonheffing worden afgedragen. Dit maximum wordt verdubbeld naar 100 weken. Die 100 weken kunnen dan bijvoorbeeld worden ingezet om eerder te stoppen met werken.

Als u het interessant vindt, kunt u middels deze link het complete wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen nalezen.

28 juni 2019
Meer keuzevrijheid bij pensionering door opname deel van pensioen ineens

Het kabinet wil mensen meer flexibiliteit bieden bij het opnemen van hun pensioen. Daarom kunnen mensen straks maximaal tien procent van de waarde van het door hen opgebouwde pensioen opnemen op het moment dat zij met pensioen gaan. Bijvoorbeeld om hun hypotheek af te lossen, de woning te verbeteren of om op reis te gaan. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert de Tweede Kamer vandaag schriftelijk over de uitwerking van dit voorstel.

3 april 2019

Je pensioeninkomen aanvullen met de overwaarde op je huis? Er zijn steeds meer hypotheekproducten beschikbaar voor 65+ ‘ers. Dit artikel gaat over de Overwaarde Hypotheek van ABN Amro.

29 maart 2019

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer zijn reactie op een artikel in het vakblad ESB waarin gesteld wordt dat mensen in 2035 drie jaar eerder met AOW kunnen door een flexibele AOW-leeftijd. In de brief geeft Koolmees aan dat een flexibele AOW-leeftijd niet heel veel toegevoegde waarde heeft. Ook maakt een flexibele AOW-leeftijd het stelsel zeer complex voor de burger en de uitvoering, waardoor er een speciale zorgplicht voor de overheid zou ontstaan bij het keuzeproces om te voorkomen dat ouderen langdurig in armoede vervallen. Daarnaast zijn er nadelige budgettaire effecten op de korte termijn en wordt de houdbaarheid van de overheidsfinanciën verslechterd.

29 mei 2018

De combinatie van deeltijd werk en pensioen wordt steeds populairder. Niet meer vijf dagen werken, maar bijvoorbeeld 3 of 4. Voor deze uren krijg je betaald, de dagen dat je thuiszit worden aangevuld met deeltijd pensioen.

10 maart 2017

Het loont om op je pensioendatum met je pensioengeld te gaan ‘shoppen’. In dit artikel krijgt iemand er in euro’s per maand niet zoveel bij. Over de hele looptijd is het wel een aanzienlijk bedrag.

← terug naar home